powrót do sklepu

W przypadku aplikacji Teufel Streaming używam urządzenia z systemem Android w wersji 6.0 lub nowszej. Streaming muzyki zapisanej bezpośrednio w urządzeniu przerywa się po krótkim czasie.