powrót do sklepu

Teufel Streaming: Odtwarzanie dźwięku wideo (np. YouTube) przez Line-in nie jest (już) synchronizowane z obrazem.