powrót do sklepu

Jak ustawić czas automatycznego czuwania (tryb ECO) dla moich urządzeń streamingowych Teufel?