powrót do sklepu

Hałas (trzaski) w systemie kina domowego podczas zmiany kanałów telewizyjnych (zapping)