powrót do sklepu

RADIO 3SIXTY: W instrukcji uPNP/DLNA jest pokazane jako funkcja. Ale to nie działa.