powrót do sklepu

Gdzie należy optymalnie umieścić głośniki dipolowe?