powrót do sklepu

Co oznacza współczynnik zniekształcenia?