powrót do sklepu

AIRY: Czy głośność podlega europejskiemu limitowi głośności, czy też właściciel określa maksymalną głośność?