powrót do sklepu

Kiedy mogę używać tylnego głośnika jako głośnika o bezpośrednim promieniowaniu dźwięku?