powrót do sklepu

Kiedy mogę używać tylnego głośnika (gipolowego) jako głośnika o bezpośrednim promieniowaniu dźwięku?