powrót do sklepu

Aplikacja Teufel Raumfeld wyświetla komunikat "Oops" natychmiast po przypisaniu nazwy pokoju. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Device is being configured" (Urządzenie jest w trakcie konfiguracji).