powrót do sklepu

Który protokół sieciowy (SMB) jest obsługiwany przez Teufel Streaming dla dysków sieciowych lub udostępniania folderów?