powrót do sklepu

W wyborze pod "Dostępne urządzenia" w mojej aplikacji Spotify, można wybrać tylko strefę, a nie poszczególne urządzenia. Co należy ustawić, aby można było wybrać poszczególne pomieszczenia?