powrót do sklepu

Czy głośniki dipolowe mogą być ustawione na stojakach z boku pozycji odsłuchowej?