powrót do sklepu

Subwoofer zbyt wcześnie przechodzi w tryb uśpienia