powrót do sklepu

Subwoofer nie uruchamia się w trybie automatycznego czuwania - lub przechodzi w stan uśpienia zbyt wcześnie