powrót do sklepu

REAL BLUE NC: Czy można używać funkcji redukcji szumów (ANC) bez odtwarzania dźwięku?