powrót do sklepu

Subwoofer T 8/T 10: po przejściu w stan czuwania dioda LED Clip nagle miga i nie dociera żaden sygnał.