powrót do sklepu

Odtwarzacz Blu-ray IMPAQ 8000 należy używać z adapterem USB wi-fi. Połączenie wi-fi z routerem nie zostało nawiązane.