powrót do sklepu

Jakie są zalety głośników dipolowych w porównaniu z normalnymi głośnikami o bezpośrednim promieniowaniu dźwięku?