powrót do sklepu

IMPAQ (IP) 8000 BR: Brak wykrywania przez HDMI podczas działania telewizora