powrót do sklepu

CAGE (2019): Brak dźwięku lub luźny kontakt po zmianie mikrofonu