powrót do sklepu

Pilot jest uszkodzony, a jego zamiana nie jest już możliwa.